Contact Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Podług dawnego zwyczaju

Sztandar Młodych, 30 stycznia 1976 roku Podług dawnego zwyczaju W stolicy mówi się głośno i sprawiedliwie,...