Contact Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Trzeba przejść i pod sceną

Życie Warszawy, październik 1973 roku Trzeba przejść i pod sceną Dziewczyny guzdrzą się niemożliwie....