Contact Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Kram z piosneczkami

Metalowiec Grudzień 1971 roku Kram z piosneczkami … Jak na tle tak pięknych tradycji wypada skromny...