Contact Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Jasełka 1971…

Karnawał Styczeń 1971 roku. Jasełka noworoczne dla dzieci... Scena teatru Akt-69 ulica Grzybowska...

Jasełka 1971…

Karnawał Styczeń 1971 roku. Jasełka noworoczne dla dzieci…
Scena teatru Akt-69 ulica Grzybowska / Przyokopowa
Aktorzy Teatru AKT-69 od lewej:
Zygmunt Siciński, Barbara Sobolewska, (..?), Zuzanna Eichler, Roman Holc,
Jan Tomaszewski, (..?), Alina Kowalik, Jerzy Szamborski, Mirosław Wójcik
Autor zdjęcia do ustalenia

Teatr Akt-69