Contact Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Opera żebracza

Opera żebracza. Premiera 24 czerwca 1974 roku Pan Peachum - Jerzy Szamborski Autor zdjęcia do ustalenia...

Opera żebracza

Opera żebracza. Premiera 24 czerwca 1974 roku
Pan Peachum – Jerzy Szamborski
Autor zdjęcia do ustalenia

Opera żebracza