Contact Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Opera żebracza

Roman Holc - Kapitan MacHeath "Opera żebracza" Premiera, 24 czerwca 1974 roku Autor zdjęcia do ustalenia  ...

Opera żebracza

Roman Holc – Kapitan MacHeath „Opera żebracza” Premiera, 24 czerwca 1974 roku
Autor zdjęcia do ustaleniaOpera żebracza