Contact Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Piosnki, piosneczki

"Piosnki, piosneczki" Premiera, grudzień 1971 roku. Zespół I rząd od góry: 01. Andrzej Madej - reżyser,...

Piosnki, piosneczki

„Piosnki, piosneczki” Premiera, grudzień 1971 roku. Zespół

I rząd od góry: 01. Andrzej Madej – reżyser, 02. ?, 03. Włodzimierz Malczewski, 04. ?, 05. Teresa Stablewska, 06. Ewa Bartkiewicz, 07. Ewa Kołodziejska, 08. Alina Kowalik, 09. Iwona Błaszczykiewicz

II rząd: 10. Robert Raczek – inspicjent, 11. Janusz Ziółkowski, 12. Wiesław Jaskułowski, 13. Lech Matisow, 14. Donka Madej – scenograf, 15. Inez Kupras, 16. Bożena Leszczyńska, 17. Barbara Reduch, 18. Danuta Nahajewska, 19. Barbara Sobolewska, 20. Bronisław Kot

III rząd: 21. ?, 22. Jerzy Szamborski, 23. Zygmunt Siciński, 24. Adam Głogowski, 25. Kazimierz Seroczyński, 26. Adam Ferency

IV rząd: 27. Janusz Borgosz, 28. Odys Madejski, 29. Jerzy Malinowski, 30. Roman Holc

Autor zdjęcia do ustalenia

Piosnki, piosneczki