Contact Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ Tumblr YouTube

Podług dawnego zwyczaju

"Podług dawnego zwyczaju" Leży na klepisku Jerzy Szamborski, depce i grozi ławą Jerzy Chmielewski, ciągnie...

Podług dawnego zwyczaju

„Podług dawnego zwyczaju”
Leży na klepisku Jerzy Szamborski, depce i grozi ławą Jerzy Chmielewski,
ciągnie za portki Marlena Paszkiewicz
Zdjęcie: „Życie Warszawy” 28-29 lutego 1976 roku

Podług dawnego zwyczaju